Plošinové váhy, zásobníkové váhy a priemyselné aplikácie

Plošinové mostíkové váhy dodávame v rôznych váživosti od 30kg a to v prevedení na zabudovanie do plytkého betónového základu, tak v prevedení na položenie váhy na podlahu. Štandardné rozmery plošín sú vyrábané od 300x300mm až po 6000x3000mm, môžu byť však uspôsobené rozmerom váženého bremena. Na konštrukciu možno pripevniť rôzne ďalšie aplikačné konštrukcie (napr. dopravník, úchyty pre big-bag). Konštrukciu mostíka možno dodať ako v bežnom lakovanom prevedení, tak v pozinkovanom či celonerezovom (napr. pre potravinárstvo).

Plošinové váhy vďaka svojmu spoľahlivému a bezúdržbovému prevádzky nachádza široké uplatnenie v skladoch, výrobných i obchodných podnikoch, poľnohospodárstvo, atď.

Technická špecifikácia:

Typ Scalex, Ohaus
Váživasť 30 kg až 10 000 kg
Dielik od 0,1 kg
Rozmer od 300 x 300 mmm
Presnosť trieda presnosti III OIML
Nulovanie automaticky
Komunikácia RS 323/485, výstup na tlačiareň alebo display
Napájacie napätie 12 VDC alebo 230 VDC
Pracovná teplota -20 až +60 ºC
       

Priemyselné aplikácie

Medzi časté aplikácie váženia v priemysle patrí tenzometrické váženie zásobníkov a to ako na kvapaliny, tak sypké materiály. Naša spoločnosť pomocou rôznych osvedčených inštalačných sád pre vstavanie snímačov navrhne vhodné riešenie pre existujúce aj novo navrhované zásobníky. Vo väčšine prípadov je zásobníková váha ďalej začlenená do riadiacich technologických systémov pre stráženie stavu naplnenia zásobníka, plnenie alebo vyprázdňovanie na zvolenú hodnotu, dávkovanie apod.

Medzi ďalšie priemyselné aplikácie patrí i váženie dopravníkov. V určitej časti dopravníka dochádza k váženiu výrobku (staticky alebo dynamicky) a na základe navážených údajov môže byť korigovaná výrobná linka, či byť výrobok pri nesplnení tolerančných hmotnostných hodnôt vylúčený z ďalšieho spracovania (expedície).

 

Ponúkame:

  •  špičkovú technológiu
  • robustné konštrukcie pre najnáročnejšie pracovné podmienky
  • statické a dynamické váženie
  • obchodné váženie
  • váživosť podľa prevedenia od 10 kg do 350 000 kg
  • jednoduché začlenenie do technologických celkov
  • bohaté prístrojové vybavenie
  • komunikácia - RS232/485, Modbus, LAN, Ethernet, rádiomodem, GSM
  • možnosť digitálnych vstupov a výstupov
  • programové vybavenie na zákazku

Váhy na manipuláciu s materiálom

Jedná sa o váhy a vážiace zariadenia ktoré sa používajú pri nakladaní a vykladaní materiálu s prepravných áut. Hlavne pri nakladaní slúžia ako expedičné váhy a váhy podľa ktorých sa nakladá tovar do auta aby nedošlo k preťaženiu auta a zároveň k čo najefektívnejšiemu vyťaženiu auta. Na druhej strane pri vykládke materiálu z auta slúžia na kontrolu deklarovaného materiálu a to či sa jedná o hmotnostnú deklaráciu alebo kusovú deklaráciu. Spomínané váhy musia zabezpečovať aj počítanie kusov aby mohli byť využívane s maximálnou efektivitou v expedičných a príjmových skladoch.

Váhy používané na manipuláciu s materiálom môžeme rozdeliť na dva základné druhy:


 
HOTLINE
+421 905 221 542
+421 905 549 244
Obchod
+421 907 813 682
+421 905 481 329