O nás

Spoločnosť HEMAK, s.r.o. bola založená v roku 1991 s hlavnou činnosťou v oblasti meracej a regulačnej techniky.

Od roku 1997 sa spoločnosť úzko orientuje na oblasť váh a vážiacich systémov pre obchod a priemysel. Po krátkej dobe sa stávame výhradným zmluvným partnerom na dodávku, projekciu, montáž, servis a opravy váh od renomovaných fínskych výrobcov váh  TECNOSCALE OY a anglického výrobcu palubných váh RDS TECHNOLOGY pre Slovenskú republiku. Mottom spoločnosti je vysoká kvalita ponúkaných služieb a dodávok pre potreby zákazníka. Túto svoju činnosť sa snažíme vykonávať komplexne od riešenia problému s vážením cez návrh vhodného vážiaceho systému, dodávky vrátane montáže, uvedenia do prevádzky a v neposlednom rade zabezpečujeme komplexný záručný a následný pozáručný servis vrátane vedenia databáz meradiel a sledovania termínov následných kalibrácií a úradných overení určených meradiel.

Dôležitou súčasťou nášho portfólia je aj kategória SAFETY ktorá zahŕňa produkty zabezpečujúce bezpečnosť pri riadení tažkej techniky ako sú kolesové nakladače, dumpre, vozidlá na odvoz odpadu a pod. V kategórii SAFETY sú  v ponuke cúvacie senzory a cúvacie kamery zabezpečujúce vysokú bezpečnosť a ochranu majetku.

Súčasťou dodávok produktov firmy HEMAK s.r.o. je aj softvér HEM-SW vyvinutý našou firmou ktorý umožňuje zákazníkovi spravovať, importovať a exportovať dáta, uchovávať fotografie vážených vozidiel a nákladu, rozoznávať vozidlá pomocou technológií RFID a využiť plnú automatizáciu váženia na cestných váhach systémom ANPR.

Ako doplnkovú činnosť spoločnosť HEMAK, s.r.o. zabezpečuje návrh, dodávku a montáž techniky pre rodinné domy a priemyselné stavby v oblastiach klimatizácie, slnečných kolektorov a centrálnych vysávačov.

HEMAK, s.r.o.