Palubná vážiaca technika

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť!

Byť úspešný v odbore prepravy tovaru a materiálu znamená v dnešnej dobe byť vždy o krok vpredu pred konkurenciou. Znižovať si zisk nevyťažovaním vozidiel alebo naopak riskovať oveľa vážnejšie straty ich preťažovaním je zbytočné. Vážiace palubné systémy Tamtron Onboard ponúkajú rôzne technické riešenia, ako zabezpečiť plné využitie vašich prepravných kapacít a zvýšenie efektivity prepravy. Tamtron Onboard je riešenie preverené tvrdými pracovnými podmienkami a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality.

 • Nepretržité váženie ihneď na mieste nakládky
 • Prevencia preťaženie náprav
 • Optimalizácia vyťaženia vozidla
 • Zvýšenie bezpečnosti prepravy
 • Jednoduchá obsluha
 • Krátka doba návratnosti

 

Tamtron Onboard vážiace systémy sú využiteľné prakticky pri všetkých druhoch transportu:

 • v poľnohospodárstve
 • voľne sypaného materiálu na sklápacích vozidlách a návesoch
 • voľne sypaného materiálu v cisternách
 • drevnej hmoty
 • pri presune hmôt
 • pri zvoze odpadu

 

Ochraňte své investice a zvyšte svůj zisk.

Inštaláciou Onboard vážnych systémov na vaše vozidlo zaistíte vždy jeho maximálne povolené vyťaženie. Ak prepravujete voľne sypané materiály, pevný odpad, recyklovateľný odpad, drevnú hmotu, ťažké zariadenia, prepravné kontajnery alebo vykonávate špeciálne prepravy, vážiace systémy Onboard budú zaisťovať presné váženie v mieste nakládky a v priebehu nakládky a zaručí vám, že vždy prepravujete maximálny náklad s maximálnym ziskom .

Transport sypkého materiálu.

Palubný vážiaci systém je špeciálne navrhnutý pre vozidlá určené pre sypké materiály, pre sklápače, sklápacie návesy, prívesy a cisterny na sypké hmoty. Spoľahlivý vodotesný systém zaisťujúci vysokú presnosť váženia i v ťažkých prevádzkových podmienkach a spĺňajúci námorné štandardy kvality je správna voľba pre rôzne aplikácie transportu sypkého materiálu ako kamenivo, piesok, štrk, stavebné hmoty, zemina, stavebný odpad a pod.

 • Vysoká presnosť: 0,5%
 • Jednoduchá obsluha
 • Alarm pri preťažení
 • Jednoduchá inštalácia
 • Určené pre použitie aj v teréne

Popis systému:

Princíp systému je založený na snímaní zaťaženia medzi rámom vozidla a telom nadstavby. Snímanie je vykonávané pomocou tenzometrických snímačov a vyhodnocované elektronickou vážiacou jednotkou. Robustné snímače umiestnené medzi rámom a nadstavbou spolu s ich montážnou sadou sú ideálne pre drsné pracovné podmienky a zaručujú dlhodobú stabilitu a spoľahlivosť vážiacich systémov.

 

Inštalácia vážiaceho systému:

Vážiaci systém môže byť inštalovaný na všetky typy sklápačov, sklápacích návesov a prívesov a cisterien pre prevoz sypkého materiálu (cement, maltové zmesi, granulát a pod). Inštalácia je možné okrem nových vozidiel vykonávať aj na už používaných vozidlách. Základný vážiaci systém sa skladá z tenzometrických snímačov, inštalačnej sady, kalibrovateľného digitálneho vážiaceho indikátora a elektrickej kabeláže spájajúce snímače s jednotkou.

Na obrázkoch sú schematicky znázornené dva základné typy inštalácie pre sólo vozidlo a pre náves. U sólo vozidla je nadstavba s ložnou plochou uchytená priamo k tenzometrickým snímačom namontovaným na rám vozidla a umiestneným vzadu na závese nadstavby a vpredu pod sklápacie piesty. U návesov je inštalácia vykonaná obdobne ako u sólo vozidiel. Väčšinou je inštalačná sada privarená priamo k rámu návesu a otočný čap piestnice je namontovaný cez ložisko na snímače. Pre ďalšie obdobné typy vozidiel ako sú cisterny alebo rôzne typy nadstavieb je inštalácia principiálne zhodná.

Váhový systém AV3-Pro

obchodné váženie, trieda presnosti IIII

LFT 1500 je Ciachu schopný palubný váhový systém pre obchodné účely. Systém umožňuje realizáciu fakturácie podľa naváženej hmotnosti priamo v mieste nakládky alebo vykládky. Skladá sa až zo 6 certifikovaných snímačov umiestnenými medzi rám vozidla a jeho nadstavbou, inklinometra a vážiaceho indikátora.

 • Overené pre obchodnú fakturáciu "z kabíny"
 • Trieda presnosti IIII podľa NWML R76
 • Dielik 10 kg, pri max váživosti 15.000 kg
 • Sklonový senzor ± 15%
 • 4 alebo 6 snímačov, každý s kapacitou 22.000 kg

Váhový systém AV3-YES

obchodné váženie, trieda presnosti III

Vážiaci systém LFT 3000 je vysoko presný systém ktorý používa unikátny samo vyrovnávací inštalačný rám pre tenzometrické snímače. Vďaka tomuto systému je váhu možné používať ako viac rozsahovú s minimálnym dielikom až 2 kg.

 • Overené pre obchodnú fakturáciu "z kabíny"
 • Trieda presnosti III podľa NWML R76
 • Dielik 5 kg, pri max váživosti 15.000 kg
 • Ideálne pre zberové vozidlá odpadu
 • Vybavený unikátnym samo vyrovnávacím rámom tenzometrického snímača

Ako vážiaci indikátor je u LFT 3000 použitý sofistikovaný palubný počítač YES InfoCenter. YES InfoCenter je špičkový palubný informačný systém ponúkajúci mnoho nadštandardných funkcií ako je napríklad možnosť pripojenia až dvoch kamier, GPS s mapou, alarm apod. Systém disponuje širokou škálou komunikačných možností (RS232C/485, GSM, GPRS, Ethernet, CAN, Wlan, Bluetooth ... )

Váhy pre kolesové nakladače Váhy pre pracovné stroje Systémy pre nákladnú dopravu

 
HOTLINE
+421 905 221 542
+421 905 549 244
Obchod
+421 907 813 682
+421 905 481 329