Novinky

Obchodní partneri

partneri

Nájdete nás

  HOTLINE
  +421 905 221 452
  +421 905 549 244
  OBCHOD
  +421 907 813 682
  +421 905 481 329

  Servis

  Filozofiou spoločnosti HEMAK, s.r.o. je zabezpečovať komplexnú starostlivosť o zákazníka v záručnej a aj v pozáručnej dobe za účelom zabezpečenia maximálnej prevádzkovej spoľahlivosti a dlhodobej životnosti váh. Naše služby pre zákazníka nekončia predajom a dodávkou váh ale v tomto momente začínajú.

  Ponúkame komplexný záručný a následný pozáručný servis vrátane vedenia databáz meradiel a sledovania termínov následných kalibrácií a úradných overení určených meradiel. Servisné služby zabezpečujeme 24 hodín denne a sedem dní v týždni. V prípade potreby zákazníka máme zavedené HOT - LINE telefónnu linku.

  Vďaka úzkej väzbe na výrobcu váh PIVOTEX OY, TAMTRON OY a TECNOSCALE OY, ktorý sú dlhoročným členom Európskej únie majú váhy platné európske schválenia typu (EC- typové schválenie) pre všetky produkty požadované platnou legislatívou. Dôkazom kvality ponúkaných produktov je certifikát zhody s požiadavkami štandardu ISO 9001 vydaných pre výrobcov váh. Vďaka dlhodobej spolupráci s užívateľmi našich váh a neustálemu vývoju jednotlivých produktov a aplikácie nových trendov a technológií môžeme ponúkať široké spektrum moderných a spoľahlivých vážiacich systémov určených predovšetkým pre aplikácie v ťažkých prevádzkových podmienkach.

  K výkonu hore uvedených činností je spoločnosť registrovaná Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000 Z.z. pod číslom R/I-120/2001.

  Naša spoločnosť je aktívnym členom Únie váharov Slovenskej republiky.


   
  HOTLINE
  +421 905 221 542
  +421 905 549 244
  Obchod
  +421 907 813 682
  +421 905 481 329