Koľajové váhy

TRAPER SRS SCALEX SR 2000 TRAPER DRS SCALEX RDW SILVER POINT + WILD

Riešenie koľajových váh sa vyznačuje použitím špičkových technológií z odboru merania, prenosu a spracovania dát spolu s vyspelou modernou konštrukciou navrhnutou s ohľadom na maximálnu spoľahlivosť a odolnosť ťažkým prevádzkovým podmienkam a zároveň s ohľadom na minimálne zaťaženie životného prostredia, či už pri ich výrobe, inštalácii alebo recyklácii.

Všetky nami dodávané typy váh sú určené pre obchodné váženie. Sú typovo schválené nielen v ČR a SR, ale aj vo všetkých štátoch EÚ. Všetky spĺňajú predpisy UIC 71 a ďalšie súvisiace predpisy ČD a ŽSR. Váhy sú schválené Ministerstvom dopravy ČR a SR pre prevádzku v sieti ČD a ŽSR a na podnikových vlečkách.

Konštrukčné riešenie váh sa vyznačuje minimálnou spotrebou materiálov na ich výrobu, ich jednoduchú transportovateľnosť - ľahké sofistikované konštrukcie, modularitou - akúkoľvek váhu možno ľubovoľne predlžovať i po mnohých rokoch prevádzky, jednoduchou demontovateľnosť - váhy sú ľahko premiestniteľné. Váhy sú váhy bezzákladové a ako jediné nepotrebujú zložitú a nákladnú stavebnú prípravu pre ich inštaláciu, pretože sa inštalujú priamo do štrkového železničného lôžka bez nutnosti použitia betónu.

Elektronická časť vážnych systémov sa skladá s ohľadom na zaistenie nadčasovosti riešenia z dvoch oddelených častí - vážiacej elektroniky a dataspracujúceho systému ScalexPC. Vážiaca elektronika pozostáva z tenzometrických snímačov (analógových alebo digitálnych), vážiacich prevodníkov SCALEX 1700 alebo úradne overiteľného SW pre PC (pre digitálne snímače) a pre dynamické váhy ďalej zo systému automatického rozoznávania vagónov a vážiaceho počítača.

Dataspracujúca časť systému ScalexPC je dodávaná v troch základných verziách - pre statickú váhu, pre plnenie vagónov na váhe a pre dynamickú (dynamicko-statickú) váhu.

Neustálym vývojom, použitím nových technológií, úzkou spoluprácou s užívateľmi vážnych systémov a aplikácií systému kvality ISO 9001 bolo dosiahnuté vynikajúcich technických parametrov, vysokej spoľahlivosti a maximálnej ekonomickej výhodnosti vážnych koľajových systémov. Pomer výkon / cena i v dlhodobom horizonte (minimálne nároky na údržbu a servis) je u týchto systémov vynikajúci.

Rozdelenie koľajových váh:

  1. TRAPER SRS - Jedno alebo viacmostová váha určená pre statické váženie vagónov a automatickú nakládku na prednastavenú požadovanú hodnotu.
  2. SCALEX SR 2000 - Jedno alebo viacmostová váha určená pre statické váženie vagónov a automatickú nakládku na prednastavenú požadovanú hodnotu. Toto ekonomicky výhodné riešenie koľajovej váhy bolo vyvinuté špeciálne pre použitie ako náhrada starých mechanických koľajových váh pri využití pôvodného základu týchto váh.
  3. TRAPER DRS - Jedno alebo viacmostová váha určená pre váženie vagónov a vlakových súprav bez rozpojovania počas pohybu - dynamické váženie.
  4. SCALEX RDW - Pre zisťovanie, kontrolovanie a nastavenie kolesových a nápravových tlakov železničných koľajových vozidiel.
  5. SILVER POINT + - Váha inštalovaná priamo v koľajnici. Nová generácia dynamických vážnych systémov určených pre kontrolné váženie. Žiadne stavebné náklady!
  6. WILD - Elektronický koľajový merací systém pre dynamickú detekciu chybných kolies, nesprávneho predloženia, presné kontrolné váženie súpravy, vagónov, podvozkov, kolies.

 
HOTLINE
+421 905 221 542
+421 905 549 244
Obchod
+421 907 813 682
+421 905 481 329