Cestné váhy

SCALEX 1001 RW-SL HEM – MO EVOCAR 2000 OBSLUŽNÝ SW SCALEX DWI

V oblasti váh pre váženie cestných vozidiel vyrába a dodáva naša spoločnosť širokú škálu produktov. Vďaka tejto ponuke, modulárnosti systémov a celej rady doplnkových zariadení, sme schopní navrhnúť technicky i cenovo najoptimálnejšie riešenie pre konkrétne požiadavky a podmienky zákazníka. Cestné váhy našej spoločnosti patria k najúspešnejším produktom a nachádzajú uplatnenie vo všetkých oblastiach nášho hospodárstva. Vyznačujú sa vynikajúcim pomerom úžitkovej hodnoty (spoľahlivosť, presnosť, životnosť) a ceny.

Všetky váhy našej spoločnosti pre váženie cestných vozidiel sú úradne overiteľné meradlá pre obchodné váženie a majú príslušné európske schválenie.

Cestné váhy vyrábame a dodávame v dvoch základných prevedeniach a to je železobetónová konštrukcia mostov cestnej váhy a oceľová konštrukcia mostov cestnej váhy.

  1. SCALEX 1001 je cestná mostová váha zo železobetónovým mostom (dĺžka od 6m) s prefabrikovaným základom v nájazdovom i úrovňovom prevedení.
  2. RW-SL je cestná mostová váha zo železobetónovým mostom (dĺžka 6m, 12m, 18m) v nájazdovom i úrovňovom prevedení.
  3. HEM – MO je cestná mostová váha zo železným mostom (dĺžka od 6m) v nájazdovom i úrovňovom prevedení.
  4. EVOCAR 2000 sú mobilné – prenosné váhy, pre zisťovanie kolesových, nápravových, stranových zaťažení a v neposlednom rade pre zisťovanie celkovej hmotnosti vozidla.
  5. OBSLUŽNÝ SW – je programové vybavenie nainštalované na PC pre váženie vozidiel.
  6. SCALEX DWI - digitálne prevedenie cestnej váhy, úradne overiteľný software - náhrada klasickej indikačné jednotky - pre cestnú váhu SCALEX 1001 s digitálnymi snímačmi zaťaženia.

 
HOTLINE
+421 905 221 542
+421 905 549 244
Obchod
+421 907 813 682
+421 905 481 329