Služby

Filozofiou spoločnosti HEMAK, s.r.o. je zabezpečovať komplexnú starostlivosť o zákazníka v záručnej a aj v pozáručnej dobe za účelom zabezpečenia maximálnej prevádzkovej spoľahlivosti a dlhodobej životnosti váh. Naše služby pre zákazníka nekončia predajom a dodávkou váh ale v tomto momente začínajú.


Servis

Ponúkame komplexný záručný a následný pozáručný servis vrátane vedenia databáz meradiel a sledovania termínov následných kalibrácií a úradných overení určených meradiel. Servisné služby zabezpečujeme 24 hodín denne a sedem dní v týždni. V prípade potreby zákazníka máme zavedené HOT - LINE telefónnu linku.

Naša spoločnosť je aktívnym členom Únie váharov Slovenskej republiky.

Kvalita

Dôkazom kvality ponúkaných produktov je certifikát zhody s požiadavkami štandardu ISO 9001 vydaných pre výrobcov váh.

Vďaka dlhodobej spolupráci s užívateľmi našich váh a neustálemu vývoju jednotlivých produktov a aplikácie nových trendov a technológií môžeme ponúkať široké spektrum moderných a spoľahlivých vážiacich systémov určených predovšetkým pre aplikácie v ťažkých prevádzkových podmienkach.


Vďaka úzkej väzbe na výrobcu váh RDS TECHNOLOGY a TECNOSCALE OY, ktorí sú dlhoročným členom Európskej únie majú váhy platné európske schválenia typu (EC- typové schválenie) pre všetky produkty požadované platnou legislatívou.

 Služby
 Služby
 Služby

K výkonu hore uvedených činností je spoločnosť registrovaná Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000 Z.z. pod číslom R/I-120/2001.