Naši zákazníci

R E A L I Z Á C I E

__PALUBNÉ VÁHY__

RDS ALPHA10 - technologická palubná váha pre kolesové nakladače

Realizácie / ALPHA10
Realizácie / ALPHA10
Realizácie / ALPHA10
Realizácie / ALPHA10
Realizácie / ALPHA10
Realizácie / ALPHA10

RDS ALPHA100 - úradne overiteľná alebo technologická palubná váha pre kolesové nakladače

 Realizácie / ALPHA100
 Realizácie / ALPHA100
 Realizácie / ALPHA100
 Realizácie / ALPHA100
 Realizácie / ALPHA100
 Realizácie / ALPHA100
 Realizácie / ALPHA100

RDS LOADEX100 - technologická palubná váha pre bagre a drapáky

Realizácie / LOADEX100
Realizácie / LOADEX100
Realizácie / LOADEX100
Realizácie / LOADEX100
Realizácie / LOADEX100
Realizácie / LOADEX100

__CESTNÉ VÁHY__

HEM-CLASSIC - cestná prefabrikovaná mostová váha

Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC
Realizácie / HEM-CLASSIC

HEM-LP - cestná nízkoprofilová železobetónová váha

Realizácie / HEM-LP
Realizácie / HEM-LP
Realizácie / HEM-LP
Realizácie / HEM-LP
Realizácie / HEM-LP
Realizácie / HEM-LP
Realizácie / HEM-LP
Realizácie / HEM-LP

__KAMEROVÉ SYSTÉMY__

Realizácie / Kamerové systémy
Realizácie / Kamerové systémy
Realizácie / Kamerové systémy
Realizácie / Kamerové systémy
Realizácie / Kamerové systémy
Realizácie / Kamerové systémy
Realizácie / Kamerové systémy

CAMEKO DVR - kamerový systém s nahrávaním záznamu a pozície GPS

Realizácie / CAMEKO DVR
Realizácie / CAMEKO DVR
Realizácie / CAMEKO DVR
Realizácie / CAMEKO DVR
Realizácie / CAMEKO DVR

__CÚVACIE SENZORY__

Realizácie / Cúvacie senzory
Realizácie / Cúvacie senzory
Realizácie / Cúvacie senzory
Realizácie / Cúvacie senzory