TRAXER STS - Koľajová statická váha

Elektronické koľajové váhy TRAXER STS sú určené pre váženie vagónov v kľude (statické váženie). Váhy TRAXER STS môžu byť riešené ako jedno mostové (pre váženie krátkych vozňov do vonkajšej osovej vzdialenosti 10 m) alebo ako viac mostové tvorené väčšinou dvoma mostnými modulmi. Dĺžka a počet Modulov statickej váhy sa volí s ohľadom na spektrum vážených vozidiel. Z dôvodu modulárnosti konštrukcie koľajových váh TRAXER STS možno navrhnúť optimálne zloženie modulov pre možnosť váženia vozidiel bez odpojenia. Váhy TRAXER STS sa vyznačujú plochou oceľovou konštrukciou vážneho mostu. Váhy TRAXER STS sú dodávané v prevedení bez základová, kedy vážny most tvorí s oceľovým rámom kompaktný celok pokladaný priamo na zhutnený štrkový podklad. Ďalšia možnosť je osadenie vážneho mostu do prefabrikovaného plochého základu (vane), ktorý je súčasťou dodávky váhy. Tento základ možno riešiť aj ako záchytnú vaňu pre prípad úniku ekologicky závadného produktu pri plnení cisterien priamo na vážnom moste.
 •  
 •  
 •  

 • Rýchle obchodné váženie vagónov
 • Rýchla a nenáročná montáž bez betonáže na mieste, len s osadením do štrkového lôžka
 • Prefabrikovaná základová vaňa ako súčasť dodávky s využitím aj ako záchytná vaňa pre prípadný únik produktov pri plnení cisterien priamo na vážnom moste
 • Možnosť váženia pevných aj kvapalných materiálov
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Obchodné váženie (váha pre úradné overenie)
 • Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW TRAXER PC pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
 • Bezdrôtový prenos dát na vzdialené pracovisko operátora
 • Prenosný terminál pre zber dát o vagónoch z koľajiska
 • Začlenenie váhy do podnikového IS
 • Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta
 • Prevedenie do výbušného prostredia EEx-i
Produkty / TRAXER STS
Produkty / TRAXER STS
Produkty / TRAXER STS
Produkty / TRAXER STS
TRAXER STS Rozchod 1435 mm
Trieda presnosti váha schopná úradného overenia (obchodní vážení),
trieda III podľa normy EN 45 501 (Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou)
Tvar koľajnice S 49 alebo iné
Spôsob váženia Staticky
Váživosť 100 t (120 t)
Min.váživosť 20e=1000 kg
Prevedenie / dielik e=d=50 kg
Max.prejazdová rýchlosť 30 km/hod
              

* - povinné položky