HEM-SW

Softvérová aplikácia AUTOVÁHA je produktom firmy HEMAK s.r.o. Bola vyvinutá pre potreby zákazníkov efektívne využívať široké možnosti tohto softvéru pri vážení napr. vozidiel na cestných váhach firmy HEMAK s.r.o. Softvér umožňuje váženie vozidiel pred naložením materiálu, po naložení a naopak, následne je aicky vyrátaná netto hmotnosť nákladu. Systém eviduje každé váženie vrátane informácií o EČV, mene vodiča, názvu firmy, dátumu a času váženia a pod. Je zabezpečená tlač vážnych lístkov so všetkými informáciami s možnosťou exportu dát v rôznych formátoch. Softvér dokáže evidovať fotografie EČV, priestoru nákladu vozidla, dokáže obsluhovať svetelnú signalizáciu, rampy a pod. Pomocou filtrov je možná selekcia vozidiel, zákazníkov, vodičov, materiálu a obsluhy. Poskytuje možnosť začlenenia do podnikového informačného systému. Automaticky upozorní zákazníka na blížiaci sa servis pred úradným overením. Vďaka aplikácii TEAMWIEVER dokážu technici firmy HEMAK s.r.o. vykonať potrebné úkony na tejto aplikácii u zákazníka aj na diaľku. Jednoduchosť a prehľadnosť ovládacích okien zefektívňuje pracovný výkon.
 •  

 • Evidencia informácií o vozidle, zákazníkovi, materiáloch, obsluhe a pod.
 • Široké možnosti využitia filtrov pre selekciu údajov
 • Váženie prázdneho a naloženého vozidla s vyrátaním netto hmotnosti
 • Možnosť dodatočného doplnenia chýbajúcich údajov v databáze vážení
 • Možnosť zrušenia váženia
 • Funkcia TARA
 • Možnosť nulovania váhy
 • Viac úrovní obsluhy pre obsluhu SW
 • Evidencia fotografií vozidiel a priestoru nákladu
 • Možnosť aického váženia vrátane obsluhy svetelnej signalizácie, rámp a pod.
 • Prenos údajov a export dát vo formátoch XSLX, CVS, PDF
 • Tlač vážnych lístkov
 • Automatické upozornenie pred blížiacim sa dátumom servisu pred následným úradným overením
 • Pole pre poznámky o vozidlách , materiáloch a pod.
 • Možnosť vykonania úkonov na SW u zákazníka na diaľku cez vzdialenú plochu
Produkty / HEM-SW

* - povinné položky