HEM-STX 2000

Systém čítania RFID kariet. Firma HEMAK s.r.o. zabezpečuje komplexný systém pre obsluhu cestných váh vrátane samoobslužných systémov a systémov čítania ŠPZ. Automatické systémy umožňujú efektívnejšie a rýchlejšie váženie s ukladaním poznávacích značiek do databázy a fotografií váženého materiálu. Odstraňuje sa tým chybný zápis do databázy. Systém môže byť doplnený o snímače polohy auta na vážiacom moste, o semafory a rampy. Ďalšou možnosťou sú čítačky RFID kariet s údajmi o vozidle, náklade a pod. V ponuke je aj možnosť váženia pomocou diaľkového ovládača ktorým si priamo vodič vozidla navolí ŠPZ a materiál. Uvedené systémy je možné inštalovať aj na už existujúce cestné mostové váhy.
  •  

Po zastavení vozidla na váhe sa vodič nakloní k čítačke a priloží kartu. Systém skontroluje údaje a po úspešnom overení sa na displeji zobrazí evidenčné číslo vozidla, vodič vyberie číslo váženého produktu na klávesnici. Po ustálení vozidla sa zaznamenajú výsledky váženia. Čítačka zobrazí “OK“ čo znamená, že váženie bolo úspešne dokončené a vozidlo môže opustiť váhu.

* - povinné položky