HEM-CLASSIC - Betónová mostová cestná váha

Moderná obchodná cestná váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových tenzometrických snímačov a techniky pre spracovanie signálu poskytuje váha HEM-CLASSIC presnosť a dlhú životnosť váhy. Výrobok firmy HEMAK s.r.o. – cestná prefabrikovaná mostová váha HEM-CLASSIC mostová váha má vďaka prefabrikovanému základu jednoduchú a rýchlu montáž s minimálnymi stavebnými nákladmi. Realizácia v dvoch verziách - nadúrovňová nad vozovkou a úrovňová - v rovine s vozovkou.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • Jednoduchá a rýchla montáž mostu váhy
 • Prefabrikovaná železobetónová konštrukcia – možnosť dodať v rôznych dĺžkach váh od 6 do 24m / moduly 6m, 8m, 9m a 10m /
 • Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) – ES certifikát typu výrobku podľa OIML
 • Prefabrikovaný základ pre rýchlu montáž do štrkového lôžka bez mokrých procesov / betónovania / na stavbe
 • Možnosť vybavenia vážneho mostu revíznou šachtou pre prístup pod vážny most
 • Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
 • Veľkoplošný exteriérový displej
 • Semafory, závory
 • Dorozumievacie zariadenie – intercom
 • Automatizované váženie
 • Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta
 • Bezpečné prevedenie EExi
 • Použitie váhy pre plnenie
Produkty / HEM-CLASSIC
Produkty / HEM-CLASSIC
Produkty / HEM-CLASSIC
Produkty / HEM-CLASSIC
HEM-CLASSIC
Dĺžka mostu Od 6m do 24m / moduly 6m, 8m, 9m a 10m / 
Trieda presnosti obchodná váha podľa odporučenia OIML a normy STN EN 45501 (Metrologické aspekty váh s neaickou činnosťou), trieda III
Šírka mostu 3 m
Spôsob váženia staticky (v kľude)
Váživosť 30t, 40t, 50t, 60t
Prevedenie / dielik dvoj rozsahová s aut.prepínaním rozsahov
1.Rozsah váženia 0,2-30t : d1=e1=10 kg
2.Rozsah váženia 30t-80t d1=e1=20 kg
Dolná medza váživosti 20e1=200 kg
Možnosti konektivity LAN RS 232,WIFI, GPRS
Externé zariadenia PC+SW,Tlačiareň, exter.display, kamerový systém, čítačka ŠPZ, semafór

* - povinné položky