HEM-LP- Betónová mostová cestná váha

Moderná obchodná cestná váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových tenzometrických snímačov a techniky pre spracovanie signálu poskytuje váha HEM-LP presnosť a konzistentnú informáciu o hmotnosti nakladaného materiálu. Výrobok firmy HEMAK s.r.o. – cestná železobetónová mostová váha HEM-LP má jednoduchú a rýchlu montáž bez finančne a časovo náročných prác. Realizácia v dvoch verziách - nadúrovňová nad vozovkou a úrovňová - v rovine s vozovkou
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • Jednoduchá a rýchla montáž mostovej váhy
 • Železobetónová konštrukcia – možnosť dodať v rôznych dĺžkach váh 6, 12, 18 a 24m
 • Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) – ES certifikát typu výrobku podľa OIML
 • Trieda krytia IP68
 • 8 tenzometrických snímačov, každý s kapacitou 30 ton s dovoleným bezpečným preťažením až do 150 %
 • Možnosť dvoch prevedení – nad úrovňou vozovky a v rovine vozovky
 • Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
 • Veľkoplošný exteriérový displej
 • Semafory, závory
 • Dorozumievacie zariadenie – intercom
 • Automatizované váženie
 • Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta
 • Bezpečné prevedenie EExi
 • Použitie váhy pre plnenie
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
Produkty / HEM-LP
HEM-LP
Dĺžka mostu 6m, 12m, 18m, 24m 
Trieda presnosti obchodná váha podľa odporučenia OIML a normy STN EN 45501 (Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou), trieda III
Šírka mostu 3 m
Spôsob váženia staticky (v kľude)
Váživosť 30t, 40t, 50t, 60t
Prevedenie / dielik dvoj rozsahová s aut.prepínaním rozsahov
1.Rozsah váženia 0,2-30t : d1=e1=10 kg
2.Rozsah váženia 30t-80t d1=e1=20 kg
Dolná medza váživosti 20e1=200 kg
Možnosti konektivity LAN RS 232,WIFI, GPRS
Externé zariadenia PC+SW,Tlačiareň, exter.display, kamerový systém, čítačka ŠPZ, semafór

* - povinné položky