TRAXER WIN - Koľajová dynamická váha

TRAXER WIM je spoľahlivý systém určený pre zisťovanie deformácií kolies a váženie železničných vozidiel, vybavený systémom identifikácie vagónu a je to efektívny nástroj na monitorovanie hmotnosti nákladu bez zdržania prepravy. Systém účinne detekuje nebezpečné opotrebenie kolies železničných vagónov ktoré poškodzujú koľaje aj samotné vagóny a informuje o nesprávnom rozložení materiálu vo vagóne. Vlakový informačný systém HEMAK (HTIS) poskytuje široké skupine užívateľov informácie v reálnom čase. Systém môže byť prevádzkovaný buď ako internetová aplikácia alebo v uzavretej počítačovej sieti. Prostredníctvom webového prehliadača sú dáta o technickom stave kolies a výsledkoch váženia dostupné od štandardného kancelárskeho PC až po mobilný telefón. So systémom TRAXER WIM môžete monitorovať hmotnosť vašej zásielky pri plnej transportnej rýchlosti, čo vám dáva efektívny nástroj na kontrolu prípadných strát pri preprave. Inštalácia systému TRAXER WIM trvá iba niekoľko hodín. Systém je nezávislý na type koľajnice alebo na rozchode a môže byť inštalovaný v akomkoľvek priamom úseku trate. Všetky výsledky váženia sú ihneď k dispozícii.
 •  
 •  
 •  

 • Detekcia a meranie poškodenia a ovality kolies
 • Monitorovanie hmotnosti nákladu bez zdržania prepravy
 • Rýchla a nenáročná montáž
 • Zisťovanie nesprávneho rozloženia nákladu
 • Váženie všetkých vagónov súpravy
 • Alarmy upozorňujúce na poruchy a na preťaženie a nesprávne rozloženie nákladu
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Inštalácia na akýkoľvek typ koľajnice v ktoromkoľvek priamom úseku trate
 • Systém je nezávislý na rozchode trate
 • Informačný systém HEMAK HTIS poskytuje širokej skupine užívateľom informácie v reálnom čase
 • Bezdrôtový prenos dát na vzdialené pracovisko operátora
 • Začlenenie váhy do podnikového IS
 • Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru
 • Možnosť rozšírenia o RFID identifikáciu vagónov
 • Prevedenie do výbušného prostredia EEx-i
Produkty / TRAXER WIN
Produkty / TRAXER WIN
Produkty / TRAXER WIN
TRAXER WIM
Funkcia Detekcia poškodených kolies a váženie vlakových súprav
Presnosť váženia Do rýchlosti 80 km/hod. ± 2%
Do rýchlosti 140 km/hod. ± 3%
Rozsah váženia 4-30 ton/náprava
Minimálna vzdialenosť náprav 1200 mm
Rozsah rýchlosti 20-200 km/hod
Kyrtie Snímače IP67
Pracovná teplota -40 až +50 °C

* - povinné položky