TRAXER DTS - Koľajová dynamická váha

Elektronické dynamické koľajové váhy TRAXER DTS sú určené pre váženie vagónov za pohybu (dynamické váženie). Jednotlivé vozne súpravy sú plne automaticky zvážené pri príchode vlakovej súpravy cez vážny most. Váhy TRAXER DTS môžu byť riešené ako jednomostové (s krátkym vážnym mostom s dĺžkou 4,5 m až 6 m) pre váženie vagónu s pevným substrátom. Každý vagón súpravy sa váži po častiach (po podvozkoch, resp. Po nápravách) pri tranzite cez vážny most. Pre váženie cisterien počas pohybu sa používajú viacmostové váhy TRAXER DTS (dvoj či trojmodulový). Každý modul je samostatná váha a systém váži vždy okamžitú celkovú hmotnosť vozidla. Výsledok váženia tak nezávisí na zmene polohy ťažiska cisterny počas váženia. Tieto váhy možno použiť takisto aj pre úradné váženie vagónu v kľude (staticky). Váhy TRAXER DTS sa vyznačujú plochou oceľovou konštrukciou vážneho mostu, ktorej modulárnosť umožňuje vytvoriť optimálne zloženie jednotlivých modulov zohľadňujúcich spektrum vážených vagónov. Váhy TRAXER DTS sú dodávané v prevedení bezzákladová, kedy vážny most tvorí s oceľovým rámom kompaktný celok pokladaný priamo na zhutnený štrkový podklad. Ďalšou možnosťou je osadenie vážneho mostu do prefabrikovaného základu (vane), ktorý je súčasťou dodávky váhy.
 •  
 •  
 •  
 •  

 • Rýchle obchodné váženie vagónov
 • Plné automatické váženie za pohybu
 • Prefabrikovaná základová vaňa ako súčasť dodávky
 • Oceľová konštrukcia v dĺžkach od 4,5 m do 10 m
 • Automatická kontrola o vyhodnotení nápravového zaťaženia
 • Možnosť váženia pevných aj kvapalných materiálov
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Obchodné váženie (váha pre úradné overenie)
 • Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW TRAXER PC pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
 • Bezdrôtový prenos dát na vzdialené pracovisko operátora
 • Prenosný terminál pre zber dát o vagónoch z koľajiska
 • Začlenenie váhy do podnikového IS
 • Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta
 • Prevedenie do výbušného prostredia EEx-i
Produkty / TRAXER DTS
Produkty / TRAXER DTS
Produkty / TRAXER DTS
Produkty / TRAXER DTS
TRAXER DTS
Dĺžka mostu Oceľová konštrukcia o dĺžke modulu 4,5m až 10m
Trieda presnosti Staticky podľa ČSN EN 45501– trieda presnosti III
dynamicky podľa MID a OIML R106 – trieda presnosti 0,2; 0,5 (pre viac mostové váhy),
trieda 0,5; 1 (pro jedno mostové váhy)
Tvar koľajnice S 49 alebo iné 
Spôsob Za pohybu – dynamicky / u viac mostových váh tiež staticky / 
Váživosť 100 t (120 t) (u jedno mostových váh 60 t / podvozok)
Prevedenie / dielik 50 kg
Rýchlosť pri vážení 18 km/hod.
Výška / šírka konštrukcie 360 mm (500 mm) podľa dĺžky modulu / 2660 mm

* - povinné položky