HEM-AT05P

Systém váženia s diaľkovým ovládačom. Firma HEMAK s.r.o. zabezpečuje komplexný systém pre obsluhu cestných váh vrátane samoobslužných systémov a systémov čítania ŠPZ. Automatické systémy umožňujú efektívnejšie a rýchlejšie váženie s ukladaním poznávacích značiek do databázy a fotografií váženého materiálu. Odstraňuje sa tým chybný zápis do databázy. Systém môže byť doplnený o snímače polohy auta na vážiacom moste, o semafory a rampy. Ďalšou možnosťou sú čítačky RFID kariet s údajmi o vozidle, náklade a pod. V ponuke je aj možnosť váženia pomocou diaľkového ovládača ktorým si priamo vodič vozidla navolí ŠPZ a materiál. Uvedené systémy je možné inštalovať aj na už existujúce cestné mostové váhy.
  •  

Po príjazde vozidla na váhu sa stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači aktivuje váženie. Ak je proces váženia schválený vodič si prostredníctvom diaľkového ovládača zvolí konkrétny produkt. Po stabilizácii sa výsledok váženia zaznamená, údaje o vážení sa zobrazia na displeji. Následne vozidlo môže opustiť váhu.

* - povinné položky