HEM-STX 1000

Systém čítania RFID kariet. Firma HEMAK s.r.o. zabezpečuje komplexný systém pre obsluhu cestných váh vrátane samoobslužných systémov a systémov čítania ŠPZ. Automatické systémy umožňujú efektívnejšie a rýchlejšie váženie s ukladaním poznávacích značiek do databázy a fotografií váženého materiálu. Odstraňuje sa tým chybný zápis do databázy. Systém môže byť doplnený o snímače polohy auta na vážiacom moste, o semafory a rampy. Ďalšou možnosťou sú čítačky RFID kariet s údajmi o vozidle, náklade a pod. V ponuke je aj možnosť váženia pomocou diaľkového ovládača ktorým si priamo vodič vozidla navolí ŠPZ a materiál. Uvedené systémy je možné inštalovať aj na už existujúce cestné mostové váhy.
  •  

Po zastavení vozidla na váhe sa vodič nakloní k čítačke a priloží kartu. Tá obsahuje informácie o evidenčnom čísle, mene vodiča, materiáli a pod. Po ustálení vozidla sa zaznamenajú výsledky váženia. Čítačka zobrazí “OK“ čo znamená, že váženie bolo úspešne dokončené a vozidlo môže opustiť váhu.

* - povinné položky