HEM-ANPR

Systém rozpoznávania evidenčného čísla vozidla. Firma HEMAK s.r.o. zabezpečuje komplexný systém pre obsluhu cestných váh vrátane samoobslužných systémov a systémov čítania ŠPZ. Automatické systémy umožňujú efektívnejšie a rýchlejšie váženie s ukladaním poznávacích značiek do databázy a fotografií váženého materiálu. Odstraňuje sa tým chybný zápis do databázy. Systém môže byť doplnený o snímače polohy auta na vážiacom moste, o semafory a rampy. Ďalšou možnosťou sú čítačky RFID kariet s údajmi o vozidle, náklade a pod. V ponuke je aj možnosť váženia pomocou diaľkového ovládača ktorým si priamo vodič vozidla navolí ŠPZ a materiál. Uvedené systémy je možné inštalovať aj na už existujúce cestné mostové váhy.
  •  

Systém rozpoznáva evidenčné číslo vozidla pri vjazde na váhu a následne ho aicky zapisuje do databázy. Externá kamera sníma priestor nákladu a uchováva fotografie. Po stabilizovaní vozidla sa na displeji zobrazí hmotnosť vozidla. Po odvážení sa na semafore rozsvieti zelené svetlo, rampa umožní výjazd vozidla. Systém ANPR je možné kombinovať so systémami HEM-STX.

* - povinné položky