HEM-MO - Oceľová mostová cestná váha

Moderná obchodná mostová cestná váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových tenzometrických snímačov a techniky pre spracovanie signálu sa podarilo vytvoriť unikátny vážiaci systém, ktorý poskytuje presnosť a konzistentnú informáciu o hmotnosti nakladaného materiálu. Výrobok firmy HEMAK s.r.o. – cestná oceľová mostová váha HEM-MO má jednoduchú a rýchlu montáž bez finančne a časovo náročných prác. Mohutná oceľová konštrukcia zabezpečuje maximálnu odolnosť.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • Jednoduchá a rýchla montáž mostovej váhy
 • Modulárna plochá oceľová konštrukcia mostov – možnosť dodať v rôznych dĺžkach váh 8, 9, 10, 12, 16 a 18m
 • Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) – ES certifikát typu výrobku podľa OIML III
 • Trieda krytia IP68
 • 6 až 12 tenzometrických snímačov, každý s kapacitou 30 ton s dovoleným bezpečným preťažením až do 150 %
 • Vážny personálny počítač PC – Vážiaci HEM-SW pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
 • Veľkoplošný exteriérový displej
 • Semafory, závory, osvetlenie
 • Dorozumievacie zariadenie – intercom
 • Automatizované váženie
 • Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta • Bezpečné prevedenie EExi
 • Použitie váhy pre plnenie
Produkty / HEM-MO
Produkty / HEM-MO
Produkty / HEM-MO
Produkty / HEM-MO
HEM-MO
Dĺžka mostu 8m, 9m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 24m
Trieda presnosti obchodná cestná váha podľa odporučenia OIML a normy STN EN 45501 (Metrologické aspekty váh s neaickou činnosťou), trieda III
Šírka mostu 3 m
Spôsob váženia staticky (v kľude)
Váživosť 30t, 40t, 50t, 60t, 70t, 80t
Prevedenie / dielik Do 30 ton jednorozsahová, nad 30 ton dvoj rozsahová s aut.prepínaním rozsahov 1.Rozsah váženia 0,2-30t : d1=e1=10 kg 2.Rozsah váženia 30t-80t d1=e1=20 kg
Dolná medza váživosti 20e1=200 kg
Možnosti konektivity LAN RS 232,WIFI, GPRS
Externé zariadenia PC+SW,Tlačiareň, exter.display, kamerový systém, čítačka ŠPZ, semafór

* - povinné položky