YES

Popis váhy YES 100 – 300:

 • Dynamické váženie behom zdvihu lyžice bez nutnosti zastavenia stroja po dobu váženia
 • Váha indikuje hmotnosť substrátu každého záberu (lyžice) a celkovú hmotnosť naloženú
 •        na nákladný voz, vagón apod. Možnosť váženia až do 12,9o sklonu nakladača.
 • Váha automaticky pričítá alebo odčítá celkovú hmotnosť v pamäti
 • Na farebnom displeji YES sú priebežne zobrazované pokyny pre obsluhu váhy a je indikovaný priebeh (okamžitý stav) váženia. Vážiaci program je v českom jazyku  .
 • Rôzne možnosti výstupných reportov
 • Možnosť nastavenia limitu naloženia vozidla (overload) pri poslednej lyžici.
 • Sumárna hmotnosť môže byť tlačená podľa rôznych časových periód napr. smena, deň,
 •        týždeň, mesiac alebo podľa zadaných dát
 • Celková hmotnosť môže byť tlačená podľa druhu materiálu alebo podľa zákazníka
 • Váha môže automaticky vypočítať cenu naloženého materiálu vrátane vyčíslenia DPH. Váha ukladá do pamäti až 3000 posladných vážnych lístkov.
 • Dáta sú vo váhe uchované aj po jej vypnutí
 • Farebný displej umožňuje dobrú odčítateľnosť aj pri špatných svetelných podmienkách
 • Výstupné tlače sú tlačené na výstupnej tlačiarni (štítky, termopapier alebo A5 tlačiareň)
 • Váhy YES 200 - 300 obsahujú (oproti YES 100, ktorá má len jednu pamäť s 300 položkami) 8 pamäťových miest (každé 375 položiek)pre uloženie dát (napr. ŠPZ vozidla, ŠPZ prívesu, druh materiálu, meno zákazníka, meno vodiča, miesto pre poznámku atď.- vodiča je možné pomenovať podľa požiadaviek ). Tieto jednotlivé pamäťové miesta sa potom automaticky priradzujú pri opätovnom nakladaní známeho vozidla a uľahčujú tak prehľad.
 • YES 100 môže byť kedykoľvek neskôr rozšírená (upgrade) na vyššie typy YES 200, YES 300R. Toto rozšírenie je prakticky prevádzané v mieste inštalácie s minimálnymi nárokmi na čas.
 • Vynikajúci vážiaci indikátor YES umožňuje u verzií 200 a 300 jednoduché nastavenie až 9-tich makro -programov pre uľahčenie obsluhy pri tlači prehľadov alebo prenosu dát na PC.

Technická špecifikácia:

Váživosť max. 2000 – 30000kg
Dielek (krok stupnice) e=20 kg (50kg)
Dolná medza váživosti 10e=200 kg (500kg)
Presnosť váženia 0,5 – 1 %
Pracovná teplota -25°C až  +40°C
Displej 110x133mm plne grafický farebný LCD
Klávesnica Membránová obsahuje funkčné, riadiace, kontrolné a editačné klávesy
Napájanie 24V VDC +/- 25% nebo 12 VDC +/- 25%, 700mA
Rozmery 220 x 240 x 65 mm
Krytie IP 61, hliníková skrinka
Model Rozsah dodávky a popis
YES 100 Štandardný model - 1 databáza pamäte
vážiaca elektronika + vážiaci terminál YES 100 vybavený základnou pamäťou, snímače hydrauliky, snímače polohy lyžice a ramena nakladača, prepojovacie káble, sada dielov pre montáž
YES 200 Rozšírená pamäť - 8 databáz pamäte
vážiaca elektronika + vážiaci terminál YES 200 vybavený zrozšírenou pamäťou a tlačou prehľadov, snímače hydrauliky, snímače polohy lyžice a ramena nakladača , prepojovacie káble, sada dielov pre montáž
YES 300i Rozšírená pamäť - 8 databáz pamäte + prenos údajov s GPRS
vážiaca elektronika + vážiaci terminál AWI 300 vybavený rozšírenou pamäťou a možnosťou komunikácie na PC kartou, snímače hydrauliky, snímače polohy lyžice a ramena nakladača , prepojovacie káble, sada dielov pre montáž
V cene nie jeSIM karta, ktorú je nutné dokúpiť a poskytnúť s aktivovanou službou GPRS servisnému technikovi při inštalácii. Ďalej je nutné k inštalácii zaistiť počítač s prístupom na internet (prílohe GPRS)
YES 300U Rozšírená pamäť - 8 databáz pamäte + prenos údajov do PC pomocou USB
vážiaca elektronika + vážiaci terminál AWI 300 vybavený rozšírenou pamäťou a možnosťou komunikácie na PC pomocov USB, snímače hydrauliky, snímače polohy lyžice a ramena nakladača, prepojovacie káble
YES 300M Rozšírená pamäť - 8 databáz pamäte + prenos údajov do PC pamäťovou kartou
vážiaca elektronika + vážiaci terminál AWI 300 vybavený rozšírenou pamäťou a možnosťou komunikácie na PC kartou, snímače hydrauliky, snímače polohy lyžice a ramena nakladača, prepojovacie káble, 2x čítacie zariadenie pamäťových kariet ( pro PC a AWI), sada dielov pre montáž, pamäťová karta
YES 300G Rozšírená pamäť - 8 databáz pamäte + prenos údajov do PC pomocou GSM modemu
pri tejto aplikácii je potrebné, aby užívateľ váhy si objednal službu prenosu dát u GSM operátora. Počas prenosu dát je váha aj počítač na príjme neprístupný pre iné aplikácie (napr. váha v tom čase neváži). Tento systém je vhodný pre občasný prenos dát, napr. raz za deň, vážiaca elektronika + vážiaci terminál AWI 300 vybavený rozšírenou pamäťou a možnosťou komunikácie na PC pomocou modemov GSM, snímače hydrauliky, snímače polohy lyžice a ramena nakladača, prepojovacie káble, 2x GSM modemové zariadenie pre prenos dát + PC program, sada dielov pre montáž, karta GSM
YES 300R Rozšírená pamäť - 8 databáz pamäte + prenos údajov do PC pomocou rádiomodemu
Váha prenáša údaje pomocou rádiomodemu pracujúceho na voľnej frekvencii. V tomto prípade nie je žiadne obmedzenie prevádzky pri prenose dát. Pri priamej viditeľnosti je vzdialenosť prenosu cca 1km, vážiaca elektronika + vážiaci terminál AWI 300 vybavený rozšírenou pamäťou a možnosťou komunikácie na PC pomocou modemov SATEL, snímače hydrauliky, snímače polohy lyžice a ramena nakladača, prepojovacie káble, 2x SATEL modemové zariadenie pre prenos dát+ PC program, sada dielov pre montáž

Prospekt na stiahnutie

Prospekt na stiahnutie


 
HOTLINE
+421 905 221 542
+421 905 549 244
Obchod
+421 907 813 682
+421 905 481 329