Palubná vážiaca technika - váhy pre kolesové nakladače

Váhy v kolesových nakladačoch sú určené pre dynamické váženie na všetkých typoch kolesových nakladačov nezávisle na ich výrobcoch a sú určené pre obchodné aj technologické váženie. Dodávky váh a kompletný sortiment náhradných dielov sú zaisťované priamo od výrobcu a pracovníci nášho servisného oddelenia sú pravidelne školený v školiacom stredisku u výrobcu.

Princím váhy spočíva v sledovaní tlakov v hydraulike stroja pri zdvihaní výložníka. Zdvíhanie výložníka nie je obmedzené konštantnou rýchlosťou zdvíhania ani podmienkou státia stroja či pri technologickom alebo obchodnom vážení.

Plne dynamické váhy pre kolesové nakladače je možné rozdeliť do nasledujúcich skupín:


 
HOTLINE
+421 905 221 542
+421 905 549 244
Obchod
+421 907 813 682
+421 905 481 329