EVOCAR-2000

Váhy EVOCAR-2000 sú ľahké (19,8kg/kus) a sú vybavené ergonomicky prispôsobenými madlami pre jednoduchú manipuláciu. Váhy EVOCAR-2000 sú vyrobené liatím zo špeciálnej hliníkovej zliatiny a sú len 45 mm vysoké, čo umožňuje jednoduchý nájazd  na váhu. Váha je vybavená štyrmi tenzometrickými snímačmi, ktoré zaručujú vysokú odolnosť voči stranovému zaťaženiu. LED displej váhy je jednoducho a zreteľne čitateľný.

Nízka spotreba energie zaisťuje dlhý pracovný cyklus bez nutnosti dobíjania. Systém je vybavený programom riadenia spotreby, ktorý pri nepoužívaní váhy po dobu dlhšiu než sedem minút váhu automaticky vypne. Po každom vážení sa váha automaticky nuluje.

Váhy EVOCAR-2000 sú navrhnuté pre používanie v ťažkých prevádzkových podmienkach (gumový blok medzi telom váhy a displejom bráni poškodeniu displeja pri vážení na nerovnom povrchu) aj v náročných podmienkach klimatických (rozsah pracovných teplôt  -20°C ….+50°C).

Váha má 3 rozsahy váživosti – pre ľahké, stredné a veľmi ťažké vozidlá. Rozsahy váživosti sa podľa  záťaže prepínajú automaticky.

Použitie váh SCALEX EVOCAR-2000 je veľmi jednoduché a vyplýva z priložených materiálov.

Základný systém pre váženie nápravových zaťažení cestných vozidiel pozostáva z dvoch vážiacich mostíkov. Váženie je prevedené v kľude (staticky) po nájazde váženej nápravy na mostík. Hodnota zaťaženia jednotlivých kolies je bezdrôtovo prenášaná pomocou rádiomodemu EVOLINK do PC (notebooku). Priebeh a vyhodnotenie váženia sa prevádza z programu nainštalovaného na PC. V tomto prípade sa jednotlivé nápravové zaťaženia merajú postupne. Pri takomto postupnom vážení celková hmotnosť vozidla nie je úradne overiteľná hodnota. Tento základný systém je rozšíriteľný vždy o ďalšie dvojice mostíkov v rozsahu podľa počtu náprav vážených vozidiel (napr. 6 dvojíc váh).  Celkovú hmotnosť vozidla je možné úradne vážiť len za predpokladu, že pod každým kolesom vozidla je jeden vážiaci mostík. 

Vďaka svojej koncepcii je váženie kolesových a nápravových zaťažení cestných vozidiel so systémom SCALEX EVOCAR-2000 veľmi jednoduché:

  • vysoká mobilita zariadenia
  • jednoduchá a rýchla príprava na váženie
  • žiadne káble medzi jednotlivými váhami a PC – bezdrôtový prenos dát
  • úradne overiteľné váhy

Technická špecifikácia:

Váha je schválená podľa platných medzinárodných štandardov (európske schválenie typu).

Európske typové schválenie: FI98.1.01. Podľa Council Directive 90/384/EEC a podľa štandardov EN 45501 a OIML R 76.
EC schválenie vykonala: Inspecta Oy, akreditovaný orgán č. 0424
Test na elektromagnetickú kompatibilitu: Schválené pre 10 V/m. Podľa štandardov EN 55022  EN  45501
   
Model: EVOCAR-2000 s rádiovým prenosom
Horná medza váživosti/mostík 10 000 kg
Horná medza váživosti/náprava 10 000 kg + 10 000 kg
Rozsahy jedného mostíka 1. 2. 3.
Váživosť (pre jednotlivé rozsahy) 3.000 kg 6.000 kg 10.000 kg
Dielik stupnice(pre jednotlivé rozsahy) 10 kg 20 kg 50 kg
Min. váživosť 100 kg 200 kg 500 kg
Trieda presnosti  III (IIII)
Displej LED
Nulovanie automaticky
Vypínanie automaticky, po siedmich minútach bez požívania váhy
Napájanie batériové 12 VDC
Nabíjacie napätie 12 VDC alebo 230 VAC
Rozsah pracovných teplôt -20°C ….+50°C
Sériová komunikácia RS 485
Prenos dát (na PC) bezdrôtový rádiový do vzdialenosti 200 m
Hmotnosť 19,8 kg
Rozmery 670 x 460 x 45 mm

Prospekt na stiahnutie

Prospekt na stiahnutie


 
HOTLINE
+421 905 221 542
+421 905 549 244
Obchod
+421 907 813 682
+421 905 481 329